serch_research

חיפוש מחקר

content

מחקרים

המחקרים נעשו במימון משרד החקלאות וקרן קיימת לישראל

ענף תות השדה עבר בשנים האחרונות מספר טלטלות, שיווקיות בעיקרן, אשר שינו את פני הענף. עד שנת 2007 היקף שטחי הגידול של תות השדה ברצועת עזה, היה כמעט דומה בהיקפו לשטחי הגידול בישראל ורובו שווק לתחום מדינת ישראל. החל משנת 2007 עם עלית החמאס ברצועת עזה פסק שיווק תות השדה לשוק המקומי בישראל ומחירי תות השדה בשוק המקומי האמירו. כתוצאה מכך עיקר תות השדה המגודל בישראל הינו לצריכה מקומית. שוק המאופיין מקדמת דנא במחירים גבוהים בחודשים נובמבר דצמבר ובמחירים נמוכים כדי עשי רית בחודשים אפריל, מאי. עליית הטמפרטורה ורמות הקרינה בשלהי העונה מביאים לעליה משמעותית ביבול לקראת החודשים מרץ ואפריל.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, מילי זנבר, מיכל עמיחי, איימי חיזקיהו,שמואל ואקנין
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2019
קובץ מחקר מצורף

עיקר תות השדה בישראל מגודל לצריכה מקומית. שוק המאופיין מקדמת דנא במחירים גבוהים בחודשים נובמבר דצמבר ובמחירים נמוכים כדי עשירית בחודשים אפריל, מאי. עליית הטמפרטורה ורמות הקרינה בשלהי העונה מביאים לעליה משמעותית ביבול לקראת החודשים מרץ ואפריל. הגדלה והקדמה ביבול בעונת ההנבה הראשונה עשויה לסייע מאוד בהעלאת הרווחיות בענף תות השדה. במחקר זה כבר מספר שנים נבחנים טיפולי תרום שתילה לפי זנים במערך שתילה של תות תלוי. בעבר ביצענו טיפולי קירור שונים "chilling "המתבצעים בעת הכנת השתילים לפני עונת השתילה על שתילי גוש.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, עינן שגיא,שמואל ואקנין
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2020

ענף תות השדה עבר בשנים האחרונות מספר טלטלות, שיווקיות בעיקרן, אשר שינו את פני הענף. עד שנת 2007 היקף שטחי הגידול של תות השדה ברצועת עזה, היה כמעט דומה בהיקפו לשטחי הגידול בישראל ורובו שווק לתחום מדינת ישראל. החל משנת 2007 עם עלית החמאס ברצועת עזה פסק שיווק תות השדה לשוק המקומי בישראל ומחירי תות השדה בשוק המקומי האמירו. מאידך כדאיות היצוא לחו"ל הלכה ופחתה עקב בעיה בשערי המטבע ועקב העלמות הגוף המשווק העיקרי בתות שדה לשווקי היצוא "אגרקסקו" )סגירת חברת "אגרקסקו" 2011(. כתוצאה מכך עיקר תות השדה המגודל בישראל הינו לצריכה מקומית.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, עינן שגיא,שמואל ואקנין
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2021

בשנים האחרונות, שוק האבטיח (lanatus Citrullus )המקומי סובל מירידה משמעותית באיכות הפרי שגרמה לאיבוד אמונו של הצרכן בטיב מוצר זה ולירידה של קרוב ל- 40% בצריכת אבטיחים בשווקים המקומיים. הפגיעה באיכות נובעת כנראה משילוב של מספר סיבות. סיבה אחת הינה הדבקה בנגיפים כגון: (CGMMV (virus mosaic mottle green Cucumber. הווירוסים מועברים ע"י חרקים מעופפים ככנימת עש - הטבק. סיבה נוספת לאיכות ירודה של הפרי קשורה כנראה בהשפעת הכנה על הרוכב.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חזקיהו , שרון אלקלעי-טוביה, דני צ'לופוביץ', תמר אזולאי, אביב דומברובסקי ואלי פליק
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2020

שטחי הגידול של עגבניות צ'רי ברמת נגב משתרעים על למעלה מ3500- דונם בתי צמיחה מחופים רשת או פלסטיק. גידול זה מהווה כ80%- מסך הגידולים במגזר המושבי באזור. אזור רמת נגב מתאפיין בתנאי אקלים ואפשרויות השקיה ייחודיים. לחקלאים באזור שני קווי מים בפתחו של כל משק, האחד של מים מליחים שמקורם באקוויפר המקומי, והשני של מי מתפיל אזורי. מערבוב של שני סוגי המים מתקבלים מים איכותיים לגידול צמחי העגבנייה. בנוסף לכך, תנאי האקלים באזור מתאפיינים בחורף מתון ולילות קיץ קרירים יחסית המאפשרים גידול לאורך כל עונות השנה ושמירה על רצף שיווקי.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, שלי גנץ
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/07/2021
קובץ מחקר מצורף

מוצר הפלפל סוויט-בייט ( Sweet bite ) הוא פלפל קטן, משקל כ20- עד 30 גרם לפרי, המאופיין במתיקות גבוהה יחסית לזני הפלפל הגדולים ובמספר זרעים קטן. מאפיינים אלו גורמים לכך שמוצר זה נצרך גם כחטיף בריאות. בשנים האחרונות עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, תופס מוצר הסוויט-בייט מקום מרכזי בשוק הירקות הטריים. הביקוש בולט בשווקים הבינלאומיים של ארה"ב ואירופה וישנה ציפיי ה שמגמה זו תלך ותגבר גם בישראל. הנתונים האקלימיים ברמת הנגב מאפשרים גידול פלפל סוויט-בייט איכותי במהלך כל השנה. במטרה לקדם מוצר זה, בשנים האחרונות התמקדנו בתחנת הניסיונות במחקר של ייעול היבטים אגרו-טכניים שונים בגידול זה.

שמות החוקרים
יובל קיי, מורן סגולי, עופר גיא, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2021

אאודמה (Oedema -injury Intumescence (הינה הפרעה פיזיולוגית המאופיינת בשלפוחיות מימיות או יבלות על פני העלים או על הענפים. שלפוחיות אלה מתפוצצות ויוצרות כתמים משועמים חומים ובפגיעה חמורה העשויה לגרום לעלים להצהיב וליפול. תופעה זו נפוצה מאוד במספר זני עגבנית צ'רי ברמת הנגב ובנגב המערבי. במחקר ביקשנו להבין האם העדר קרינה אולטרה סגולית (UV), הנובעת מסוג כיסוי הפלסטיק על גג החממה, גורם לעליה בחומרת ההפרעה הפיזיולוגית אאודמה. ביצענו תצפית בחממה מסחרית במושב קדש ברנע, שחלקים ממנה כוסו בפלסטיק מסוג אנטי וירוס (IR-AV (של גניגר (com.ginegar://https/), עם רמות שונות של חדירת קרינה אולטרה סגולית.

שמות החוקרים
יובל קיי, שמעון פיבוניה
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2021

עיקר תות השדה בישראל מגודל לצריכה מקומית. שוק המאופיין מקדמת דנא במחירים גבוהים בחודשים נובמבר דצמבר ובמחירים נמוכים כדי עשירית בחודשים אפריל, מאי. עליית הטמפרטורה ורמות הקרינה בשלהי העונה מביאים לעליה משמעותית ביבול לקראת החודשים מרץ ואפריל. הגדלה והקדמה ביבול בעונת ההנבה הראשונה עשויה לסייע מאוד בהעלאת הרווחיות בענף תות השדה. במחקר זה כבר מספר שנים נבחנים טיפולי תרום שתילה לפי זנים במערך שתילה של תות תלוי. בעבר ביצענו טיפולי קירור שונים "chilling "המתבצעים בעת הכנת השתילים לפני עונת השתילה על שתילי גוש.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2021
קובץ מחקר מצורף

שטחי הגידול של עגבניות צ'רי ברמת נגב משתרעים על למעלה מ2500- דונם המהווים כ 80%- מסך הגידולים במגזר המושבי באזור. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות צ'רי מישראל והמגדלים בישראל משווקים בעיקר לשוק המקומי תוך התמודדות עם התבססות מחלות ומזיקים אשר מסכנים את הענף. כך הוא במקרה של ה - (ToBRFV) virus fruit rugose brown tomato אשר הפך לאחרונה למזיק קשה אשר פוגע ביבולים באופן משמעותי ומביא לקיצור עונת הגידול וירידה ברווחיות.

שמות החוקרים
מילי זנבר, יובל קיי, עופר גיא, קארין קמחי
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2023