content

עגבניה

בחינת זני שרי ועגבנייה ברמת נגב, לאיתור זנים בעלי פוטנציאל יבול גבוה בהשקיה במים מתוקים ו/או מליחים וכן איכות טעם וחיי מדף, שיוכלו להיות זנים מסחריים בשטחי חקלאי רמת נגב.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, איימי חזקיהו, ציון שמר, רמי גולן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/07/2013

 בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה, עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה-ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים מנסים שיטות שונות להתמודד עם המצב ולמזער את הפגיעה בכלכלת המשק. חלקם עברו לגידול בשני מועדי שתילה, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, חלקם מנסים לשלב זנים שונים אשר אולי יראו אדישות מסוימת לוירוס וחלקם מטפלים בתגבור ההזנה וריסוסי עלווה על פי המלצות המדריכים.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, מילי זנבר, עופר גיא, מורן סגולי, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
16/10/2017
קובץ מחקר מצורף

בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה- ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים עברו לגידול בשתי עונות גידול, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, אנו למעשה מחפשים זנים אשר מגלים אדישות מסוימת לוירוס ומציגים גידול והנבה ללא פגיעה. באפריל ,2017 שתלנו תצפית זנים אשר נאספו מחברות זנים שונות, זנים אשר היה יסוד סביר להניח, על סמך עדויות קודמות, שגילו אדישות לנוכחות הווירוס.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, מילי זנבר, איימי חיזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018

ענף עגבניות שרי ברמת נגב הינו הגידול המרכזי ומהווה כ– 80% מסך הגידולים הגדלים במגזר המושבי המיועדים ליצוא. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות צ'רי מישראל כתוצאה מתחרות קשה, עקב כניסה של תוצרת מאפריקה והמגדלים מתבססים למעשה על השוק המקומי ושואפים לגדל ולשווק לכל אורך השנה. ישנה מגמה לגדל מגוון מוצרי עגבניות בעלי איכות וטעם טובים יותר על מנת לפתוח ערוצי שיווק נוספים של מוצרי פרימיום שיפדו מחיר גבוה.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
22/05/2018
קובץ מחקר מצורף

מטרת הפרויקט היא מציאת טיפולים לפני ולאחר הקטיף אשר ישפרו את האיכות של אשכולות עגבניות צ'רי. מטרה נוספת היא לעשות אבחנה עונתית (סתיו, חורף ואביב) של האיכות, ובהתאם לכך לבחור את הטיפול הטוב ביותר. נבדקו שלושה גורמי ניסוי: א. שעת קטיף; בוקר, צהרים ואחה"צ ב. מידת אוורור האריזה; גודל ופיזור החורים ג. משך השהיית הפרי לאחר הקטיף ב20-25- מ"צ, טרם הכנסה לקירור; 2-4 שעות, 12-16 שעות ו24-30- שעות. 

שמות החוקרים
זנבר מילי שבתאי כהן , מיכל עמיחי, איימי חזקיהו, ילנה פוברנוב
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/07/2018
קובץ מחקר מצורף

ענף עגבניות שרי ברמת נגב מהווה כ– 80% מסך גידולי הירקות במגזר המושבי. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות מישראל כתוצאה מתחרות קשה בשוק האירופאי. כיום, החקלאים מתבססים בעיקר על השוק המקומי בגידול לכל אורך השנה תוך מגמה למיתוג התוצרת ולשיווק מגוון מוצרי פרימיום באיכות וטעם מצוינים הפודים מחיר גבוה. 

שמות החוקרים
מילי זנבר, מיכל עמיחי ואיימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018
קובץ מחקר מצורף

ענף עגבניות צ'רי ברמת נגב מהווה כ– 80% מסך גידולי הירקות במגזר המושבי. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות מישראל כתוצאה מתחרות קשה בשוק האירופאי. כיום, החקלאים מתבססים בעיקר על השוק המקומי בגידול לכל אורך השנה תוך מגמה למיתוג התוצרת ולשיווק מגוון מוצרי פרימיום באיכות וטעם מצוינים הפודים מחיר גבוה. אחד ממוצרי הפרימיום שהיקף גידולו עולה בשנים האחרונות הוא עגבנית מיניפלאם חומה. ישנם זנים רבים של מוצר זה המשווקים ע"י חברות הזרעים ואנו בוחנים אותם מזה מספר שנים במסגרת מבחני זנים לצורך הערכת פוטנציאל היבול והערכת איכות הפרי - חיי מדף וטעם.

שמות החוקרים
מילי זנבר, יובל קיי, איימי חזקיהו, שבתאי כהן, עופר גיא
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
31/07/2019

במהלך 2015-2020 דווח ביישובי רמת נגב והחל מ 2017 - גם בחבל הבשור על מחלה המתפשטת בחממות של צמחי עגבניות בוגרים. הסימפטומים כוללים הצהבת עלים, התמוטטות הצמחים ונזק ליבול. בצוואר השורש של הצמחים המתמוטטים ניתן לזהות לעיתים גם כמות גדולה מאד של צברי נבגים אדומים. מבידודים בלתי תלויים ברמת נגב זוהו בעיקר תבדידים של Solani Fusarium זהו פתוגן שונה מהפוזריום הגורם לרקבון הכתר ונחשב בעבר כפתוגן נפוץ אך חלש יחסית עם מספר עדויות מצומצם לגרימת נזק מקיף כפתוגן ראשי אך בשנים האחרונות בשילוב עם עקות ביוטיות נוספות נזקיו הולכים וגדלים.

שמות החוקרים
ד"ר עומר פרנקל, ד"ר אביב דומברובסקי, דניאל רוקנשטיין, איתי קרן, גדעון מורדכוביץ, עודד לחמן ומנחם בורנשטיין,פרופ' יעקב קטן וד"ר יעל רקח,ד"ר יובל קיי, ד"ר שמעון פיבוניה, ציון שמר, עופר גיא,שלי גנץ, נטע מור וליאור אברהם
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2021

בשנים האחרונות חל שינוי בשוק עגבניות הצ'רי הישראלי. חקלאי פיתחת ניצנה עברו מיצוא לשיווק רוב התוצרת לשוק המקומי. בעקבות דרישת השוק המקומי חלק מהחקלאים עברו מגידול זן עגבניות צ'רי אשכולות עגולות כאשר הזן המוביל באיזור היה שירן (1335) של הזרע לגידול זני עגבניות צ'רי תמר מסוגי מיניפלאם, אשר מוכרים כזני נישה. הזן המוביל בקטגוריה זו הוא לובלו של חברת כ.צ.ט. זן זה הינו בעל טעם מובחר ולכן מבוקש ביותר ע"י הצרכן הישראלי.

שמות החוקרים
יובל קיי, מילי זנבר, איימי חזקיהו, שבתאי כהן, עופר גיא.
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2019
קובץ מחקר מצורף

שטחי הגידול של עגבניות צ'רי ברמת נגב משתרעים על למעלה מ2500- דונם בתי צמיחה מחופים רשת או פלסטיק. גידול זה מהווה כ80%- מסך הגידולים במגזר המושבי באזור. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות צ'רי מישראל כתוצאה מתחרות קשה, עקב כניסת תוצרת מאפריקה לשווקי אירופה, והמגדלים בישראל משווקים בעיקר לשוק המקומי. הרחבת ערוצי השיווק המקומיים והגדלת הרווחיות של ענף זה תלויה ביכולתם של החקלאים לגדל סל מגוון של מוצרי עגבניות בעלי איכות וטעם טובים ולשווקם כמוצרי פרימיום ממותגים הפודים מחיר גבוה. אזור רמת נגב מתאפיין בתנאי אקלים ואפשרויות השקיה ייחודיים.

שמות החוקרים
מילי זנבר, יובל קיי, שבתאי כהן, מורן סגולי, איימי חיזקי הו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2021
קובץ מחקר מצורף