serch_research

חיפוש מחקר

content

מחקרים

המחקרים נעשו במימון משרד החקלאות וקרן קיימת לישראל

מוצר הפלפל סוויט-בייט (bite Sweet ) הוא פלפל קטן, משקל כ20- עד 30 גרם לפרי, המאופיין במתיקות גבוהה יחסית לזני הפלפל הגדולים ובמספר זרעים קטן.  

מאפיינים אלו גורמים לכך שמוצר זה נצרך גם כחטיף בריאות. בשנים האחרונות עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, תופס מוצר הסוויט- בייט מקום מרכזי בשוק הירקות הטריים. הביקוש בולט בשווקים הבינלאומיים של ארה"ב ואירופה וישנה ציפייה שמגמה זו תלך ותגבר גם בישראל.  

שמות החוקרים
יובל קיי, עופר גיא, מורן סגולי, שבתאי כהן, מילי זנבר,דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/02/2023
קובץ מחקר מצורף

ענף עגבניות צ'רי ברמת נגב מהווה כ– 80% מסך גידולי הירקות במגזר המושבי. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות מישראל כתוצאה מתחרות קשה בשוק האירופאי. כיום, החקלאים מתבססים בעיקר על השוק המקומי בגידול לכל אורך השנה תוך מגמה למיתוג התוצרת ולשיווק מגוון מוצרי פרימיום באיכות וטעם מצוינים הפודים מחיר גבוה. אחד ממוצרי הפרימיום שהיקף גידולו עולה בשנים האחרונות הוא עגבנית מיניפלאם חומה. ישנם זנים רבים של מוצר זה המשווקים ע"י חברות הזרעים ואנו בוחנים אותם מזה מספר שנים במסגרת מבחני זנים לצורך הערכת פוטנציאל היבול והערכת איכות הפרי - חיי מדף וטעם.

שמות החוקרים
מילי זנבר, יובל קיי, איימי חזקיהו, שבתאי כהן, עופר גיא
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
31/07/2019

במהלך 2015-2020 דווח ביישובי רמת נגב והחל מ 2017 - גם בחבל הבשור על מחלה המתפשטת בחממות של צמחי עגבניות בוגרים. הסימפטומים כוללים הצהבת עלים, התמוטטות הצמחים ונזק ליבול. בצוואר השורש של הצמחים המתמוטטים ניתן לזהות לעיתים גם כמות גדולה מאד של צברי נבגים אדומים. מבידודים בלתי תלויים ברמת נגב זוהו בעיקר תבדידים של Solani Fusarium זהו פתוגן שונה מהפוזריום הגורם לרקבון הכתר ונחשב בעבר כפתוגן נפוץ אך חלש יחסית עם מספר עדויות מצומצם לגרימת נזק מקיף כפתוגן ראשי אך בשנים האחרונות בשילוב עם עקות ביוטיות נוספות נזקיו הולכים וגדלים.

שמות החוקרים
ד"ר עומר פרנקל, ד"ר אביב דומברובסקי, דניאל רוקנשטיין, איתי קרן, גדעון מורדכוביץ, עודד לחמן ומנחם בורנשטיין,פרופ' יעקב קטן וד"ר יעל רקח,ד"ר יובל קיי, ד"ר שמעון פיבוניה, ציון שמר, עופר גיא,שלי גנץ, נטע מור וליאור אברהם
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2021

מוצר הפלפל סוויט-בייט (  Sweet-bite ) הוא פלפל קטן במשקל של כ20- עד 30 גרם לפרי המאופיין במתיקות גבוהה יחסית לזני הפלפל הגדולים. בשנים האחרונות, בשווקים הבינלאומיים של ארה"ב ואירופה תופס מוצר הסוויט- בייט מקום מרכזי בשוק הירקות הטריים, והוא נצרח כחטיף בריאותי. אנו עדים לכך שגם בישראל עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, יש עליה בביקוש למוצר זה. גם ברמת נגב גידול פלפל סוויט-בייט נמצא במגמת צמיחה. הנתונים האקלימיים ברמת נגב מאפשרים גידול פלפל סוויט-בייט איכותי במהלך כל השנה.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2020

לגידול כרם יין באזור רמת נגב עשויים להיות מספר יתרונות. האזור מתאפיינת בשונות טופוגרפית רבה והגובה נע בין 300 (פתחת משאבים, למשל) לכ- 850 מ' (מצפה רמון) מעל פני הים. האקלים מדברי יבש מקטין משמעותית את בעיות הגנת הצומח באזור. כמו כן הלילות הקרירים בעונת הקיץ מאפשרים ייצור יין איכותי . מנת המים הנדרשת להשקיה בכרם יין קטנה משמעותית מזו הנדרשת לגידולי מטע אחרים באזור. מסיבה זו נטעו ב- 15 השנים האחרונות כ – 1000 דונם כרמי ענבים ליין.

שמות החוקרים
יצחק דוד, אמנון בוסתן, ערן הרכבי, נריה זיו ויגאל, אלישיב (שיבי) דרורי, אהרון פייט, נורית אגם וקלם גאשו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2020

בשנים האחרונות אנו בתחנת הניסיונות מתמקצעים בגידול פלפל מסוג סוויט בייט ובוחנים היבטים אגרו-טכניים שונים בגידול זה. עד כה ברמת נגב גודלו בעיקר שטחי פלפל מסוג בלוקי, אך בשנים האחרונות, עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, "מוצרי בוטיק", החלו לגדל גם פלפלונים (מיני), הנקראים גם פלפל סוויט-בייט, בשלושה צבעים. עד כה בוצעו בתחנה מספר מבחני זנים וכן מבחני עומדים, אשר מטרתם היתה לשפר את כושר ההנבה של הגידול בתנאי רמת הנגב.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019

בשנים האחרונות חלה התרחבות והתמקצעות בענף הפלפל בגידול לשוק המקומי וליצוא, בשתילות שונות, החל ממרץ ועד יולי. בשל תנאי האקלים המיוחדים ברמת נגב, ניתן לכוון את הגידול לשוק המקומי בתקופת הקיץ ולהמשיך איתו לעונת היצוא, עם פרי איכותי. חקלאי אזור רמת נגב עוברים שינוי משמעותי בשווקי היעד של מוצריהם, ומשלבים בסל המוצרים שלהם, מוצרים יחודיים (מוצרי נישה) לשוק המקומי לצד ה מוצרים ה"רגילים". אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא פלפל הסוויט בייט, אשר יכול להתאים לכל אחד מהשווקים האופציונאליים.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019
קובץ מחקר מצורף

בשנים האחרונות אנו בתחנת הניסיונות מתמקצעים בגידול פלפל מסוג סוויט בייט ובוחנים היבטים אגרו-טכניים שונים בגידול זה. עד כה ברמת נגב גודלו בעיקר שטחי פלפל מסוג בלוקי, אך בשנים האחרונות, עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, "מוצרי בוטיק", החלו לגדל גם פלפלונים, להלן, פלפל סוויט-בייט, בשלושה צבעים. עד כה בוצעו בתחנה מספר מבחני זנים, ניסויי הזנה וכן מבחני עומדים, אשר מטרתם היתה לשפר את כושר ההנבה של הגידול בתנאי רמת הנגב. הנתונים האקלימיים ברמת נגב מאפשרים גידול פלפל איכותי במהלך כל השנה. כמות העובדים הדרושה ליחידת שטח נמוכה משמעותית ביחס לגידול עגבנית שרי.

שמות החוקרים
יובל קיי, מיכל עמיחי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019

הנתונים האקלימיים ברמת נגב מאפשרים גידול פלפל איכותי במהלך כל השנה. כמות העובדים הדרושה ליחידת שטח נמוכה משמעותית ביחס לגידול עגבנית שרי. בחודשים החמים שתילות מאי, יוני, יולי החקלאים נוהגים לשתול את הפלפל במבנים מכוסים ברשת נגד חרקים 50 מש ובשתילות מאוחרות כמו אוגוסט ספטמבר השתילות נעשות בחממות מכוסות בפלסטיק. בניסויים שנעשו בעבר בערבה ובהבשור, נמצא קשר חזק מאד בין רמת הקרינה במבנה לעוצמת ההנבה, ורגישותו של הפלפל לרמות קרינה גבוהות, בתקופת החנטה, הינה קריטית למימוש פוטנציאל היבול.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019

בשנים האחרונות חל שינוי בשוק עגבניות הצ'רי הישראלי. חקלאי פיתחת ניצנה עברו מיצוא לשיווק רוב התוצרת לשוק המקומי. בעקבות דרישת השוק המקומי חלק מהחקלאים עברו מגידול זן עגבניות צ'רי אשכולות עגולות כאשר הזן המוביל באיזור היה שירן (1335) של הזרע לגידול זני עגבניות צ'רי תמר מסוגי מיניפלאם, אשר מוכרים כזני נישה. הזן המוביל בקטגוריה זו הוא לובלו של חברת כ.צ.ט. זן זה הינו בעל טעם מובחר ולכן מבוקש ביותר ע"י הצרכן הישראלי.

שמות החוקרים
יובל קיי, מילי זנבר, איימי חזקיהו, שבתאי כהן, עופר גיא.
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2019
קובץ מחקר מצורף