content

מבחן זני פלפל סוויט בייט ברמת נגב בבית רשת 2016

מבחן זנים בפלפל סוויט -בייט שתילה בקיץ בבית רשת בקרקע חולית ברמת נגב.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו
תאריך פרסום המחקר
05/01/2017
סוג המחקר
שנות גידול
עונה