serch_research

חיפוש מחקר

content

מחקרים

המחקרים נעשו במימון משרד החקלאות וקרן קיימת לישראל

הצגת הבעיה: ישנו בשוק היום קומפוסט אשפת ערים במחיר מאוד מופחת יחסית לקומפוסט בעלי חיים, שיכול להוזיל את מחיר הוספת הקומפוסט לגידולים החקלאיים. מטרת המחקר: בדיקת היתכנות של שימוש בקומפוסט אשפת ערים לגידול עגבניות בחממות בנגב, ועל ידי כך הגדלת הרווחיות של החקלאים. מטרה נוספת הינה הפחתת השימוש בדשנים מינראלים שיפחית את עלות הדישון וגם יכולים לגרום נזק סביבתי (המלחה וזיהום מי תהום). שיטות עבודה: הצנעה של קומפוסט אשפת ערים וקומפוסט בקר, בדישון מינארלי מופחת ודישון מינראלי מישקי. תוצאות: שימוש בקומפוסט אשפת ערים והפחתת השימוש בדשן מינארלי לא השפיעו על היבול

שמות החוקרים
מורן סגולי
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2017

 בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה, עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה-ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים מנסים שיטות שונות להתמודד עם המצב ולמזער את הפגיעה בכלכלת המשק. חלקם עברו לגידול בשני מועדי שתילה, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, חלקם מנסים לשלב זנים שונים אשר אולי יראו אדישות מסוימת לוירוס וחלקם מטפלים בתגבור ההזנה וריסוסי עלווה על פי המלצות המדריכים.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, מילי זנבר, עופר גיא, מורן סגולי, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
16/10/2017
קובץ מחקר מצורף

בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה- ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים עברו לגידול בשתי עונות גידול, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, אנו למעשה מחפשים זנים אשר מגלים אדישות מסוימת לוירוס ומציגים גידול והנבה ללא פגיעה. באפריל ,2017 שתלנו תצפית זנים אשר נאספו מחברות זנים שונות, זנים אשר היה יסוד סביר להניח, על סמך עדויות קודמות, שגילו אדישות לנוכחות הווירוס.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, מילי זנבר, איימי חיזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018

ענף עגבניות שרי ברמת נגב הינו הגידול המרכזי ומהווה כ– 80% מסך הגידולים הגדלים במגזר המושבי המיועדים ליצוא. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות צ'רי מישראל כתוצאה מתחרות קשה, עקב כניסה של תוצרת מאפריקה והמגדלים מתבססים למעשה על השוק המקומי ושואפים לגדל ולשווק לכל אורך השנה. ישנה מגמה לגדל מגוון מוצרי עגבניות בעלי איכות וטעם טובים יותר על מנת לפתוח ערוצי שיווק נוספים של מוצרי פרימיום שיפדו מחיר גבוה.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
22/05/2018
קובץ מחקר מצורף

מטרת הפרויקט היא מציאת טיפולים לפני ולאחר הקטיף אשר ישפרו את האיכות של אשכולות עגבניות צ'רי. מטרה נוספת היא לעשות אבחנה עונתית (סתיו, חורף ואביב) של האיכות, ובהתאם לכך לבחור את הטיפול הטוב ביותר. נבדקו שלושה גורמי ניסוי: א. שעת קטיף; בוקר, צהרים ואחה"צ ב. מידת אוורור האריזה; גודל ופיזור החורים ג. משך השהיית הפרי לאחר הקטיף ב20-25- מ"צ, טרם הכנסה לקירור; 2-4 שעות, 12-16 שעות ו24-30- שעות. 

שמות החוקרים
זנבר מילי שבתאי כהן , מיכל עמיחי, איימי חזקיהו, ילנה פוברנוב
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/07/2018
קובץ מחקר מצורף

ענף עגבניות שרי ברמת נגב מהווה כ– 80% מסך גידולי הירקות במגזר המושבי. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות מישראל כתוצאה מתחרות קשה בשוק האירופאי. כיום, החקלאים מתבססים בעיקר על השוק המקומי בגידול לכל אורך השנה תוך מגמה למיתוג התוצרת ולשיווק מגוון מוצרי פרימיום באיכות וטעם מצוינים הפודים מחיר גבוה. 

שמות החוקרים
מילי זנבר, מיכל עמיחי ואיימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018
קובץ מחקר מצורף

ענף גידול תבלינים טריים ליצוא, הינו אחד הענפים עליהן מתבססת החקלאות ברמת נגב. מגוון התבלינים המגודלים ומשווקים כיום מרמת נגב הוא רחב: מנטה, מרווה, בזיל, צ'רוויל, לובג', רוקולה, ועוד. ישנה דרישה מצד חברות השיווק להרחבת סל מוצרי התבלין לשיווק.

שמות החוקרים
עופר גיא, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2018
קובץ מחקר מצורף

בעבודה זו מסוכמים ממצאי ניסויי אריזה ואחסון על תוצרת טרייה של פירות הגוג' ברי (אטד פראי) במטרה להאריך חיי מדף של התוצרת.

שמות החוקרים
מילי זנבר ועופר גיא
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/07/2018
קובץ מחקר מצורף

מוצר הפלפל סוויט-בייט (bite Sweet ) הוא פלפל קטן, משקל כ20- עד 30 גרם לפרי, המאופיין במתיקות גבוהה יחסית לזני הפלפל הגדולים ובמספר זרעים קטן.  

מאפיינים אלו גורמים לכך שמוצר זה נצרך גם כחטיף בריאות. בשנים האחרונות עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, תופס מוצר הסוויט- בייט מקום מרכזי בשוק הירקות הטריים. הביקוש בולט בשווקים הבינלאומיים של ארה"ב ואירופה וישנה ציפייה שמגמה זו תלך ותגבר גם בישראל.  

שמות החוקרים
יובל קיי, עופר גיא, מורן סגולי, שבתאי כהן, מילי זנבר,דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/02/2023
קובץ מחקר מצורף

ענף עגבניות צ'רי ברמת נגב מהווה כ– 80% מסך גידולי הירקות במגזר המושבי. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות מישראל כתוצאה מתחרות קשה בשוק האירופאי. כיום, החקלאים מתבססים בעיקר על השוק המקומי בגידול לכל אורך השנה תוך מגמה למיתוג התוצרת ולשיווק מגוון מוצרי פרימיום באיכות וטעם מצוינים הפודים מחיר גבוה. אחד ממוצרי הפרימיום שהיקף גידולו עולה בשנים האחרונות הוא עגבנית מיניפלאם חומה. ישנם זנים רבים של מוצר זה המשווקים ע"י חברות הזרעים ואנו בוחנים אותם מזה מספר שנים במסגרת מבחני זנים לצורך הערכת פוטנציאל היבול והערכת איכות הפרי - חיי מדף וטעם.

שמות החוקרים
מילי זנבר, יובל קיי, איימי חזקיהו, שבתאי כהן, עופר גיא
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
31/07/2019