serch_research

חיפוש מחקר

content

מחקרים

המחקרים נעשו במימון משרד החקלאות וקרן קיימת לישראל

ברמת הנגב מגדלים כ-2,500 דונם עגבניות שרי וזהו האזור הגדול ביותר לגידול עגבניות שרי בארץ. מי ההשקיה הם מים מליחים מהולים במים שפירים, במליחות של כ-1.5 dS/m. לכמויות המים, בהם משתמש החקלאי להשקיית החלקות, יש השפעה ניכרת על הצלחת הגידול מבחינת איכות וכמות היבול ומבחינת עלות התשומות. השקיה עודפת יכולה לגרום לירידה באיכות הפרי (היסדקות הפרי ורקבונות), לבזבוז משאבים (מים ודשן) וזיהום הקרקע. לעומת זאת, השקיה בחסר עלולה לגרום להמלחת הקרקע, ולפגוע משמעותית בכמות ואיכות היבול המתקבלת. בשני המקרים נפגעת יעילות תהליך הייצור ורווחיותו. 

שמות החוקרים
מורן סגולי ,שבתאי כהן, יובל קיי, מילי זנבר
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2020

בסוף 2011 הגיעה לארץ מחלת הכשותית בבזיל. היא נראתה לראשונה באזור בית שאן ובתוך חודשים ספורים התפשטה בכל אזורי גידול הבזיל בארץ. מניעת נזקי כשותית נעשית כיום בעיקר באמצעות ריסוס חומרי הדברה וסל החומרים הוא מצומצם ביותר. בניסוי זה בחנו מספר זנים מסחריים ולא מסחריים המצהירים על עמידות או סבילות למחלה. מלבד התגובה למחלה של הזנים נבחנו היבול ואיכותו לאחר קציר. נמצא כי ישנם זנים או קווים אשר סבילים או פחות רגישים לכשותית ובגידולם ניתן לצמצם באופן משמעותי את השימוש בחומרי הדברה לעומת הביקורת.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, ציון שמר, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, שמואל ואקנין,דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2020

באזור רמת הנגב, מבוסס זה שנים, גידול עגבניות, ועגבניות צ'רי לייצוא ולשוק המקומי.

על מנת להגדיל ולגוון את מגוון הגידולים באזור יש להכניס אלטרנטיבות נוספות בירקות. אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא מלפפון גדול מטיפוס "בית אלפא" בגידול סביב עונת החורף. 

שמות החוקרים
יובל קיי, עופר גיא, רוני מקלין, שבתאי כהן, מילי זנבר, קארין קמחי
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2023

בשנים האחרונות חלה התרחבות והתמקצעות בענף הפלפל בגידול לשוק המקומי וליצוא, בשתילות שונות, החל ממרץ ועד יולי. בשל תנאי האקלים המיוחדים ברמת נגב, ניתן לכוון את הגידול לשוק המקומי בתקופת הקיץ ולהמשיך איתו לעונת היצוא, עם פרי איכותי. חקלאי אזור רמת נגב עוברים שינוי משמעותי בשווקי היעד של מוצריהם, ומשלבים בסל המוצרים שלהם, מוצרים יחודיים )מוצרי נישה( לשוק המקומי לצד ה מוצרים ה"רגילים". אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא פלפל הסוויט בייט, אשר יכול להתאים לכל אחד מהשווקים האופציונאליים.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
30/07/2019
קובץ מחקר מצורף

בשנת 2003 החל מחקר במו"פ רמת נגב אשר התמקד בהפיכת צמח הסליקורניה (פרקן עשבוני, חד שנתי) מצמח בר לגידול מסחרי המיועד ליצוא. מחקר אשר הוביל לפיתוח ענף יצוא בהיקף של מאות טונות של תוצרת לאירופה, המחקר הראשוני לא עסק בפיתוח פרוטוקול הזנה. בשנים האחרונות הוחלף זן ה"סליקורניה" ל"סרקוקורניה" שהוא צמח רב שנתי ( 3 שנים) עמיד יותר בפני מחלות יחסית לסליקורניה המוצר הנו זהה לחלוטין בין שני המינים מבחינת הצרכן הסופי. המחקרים העוסקים בנושא ההזנה בזן זה הם מועטים מאוד ואין ידע מבוסס לגבי דישון בסרקוקוניה.

שמות החוקרים
עופר גיא, ציון שמר, יובל קיי, שבתאי כהן מילי זנבר, איימי חיזקיהו, עינן שגיא, משה שגיא, דומניק סטנדינג
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
20/04/2020
קובץ מחקר מצורף

ענף תות השדה עבר בשנים האחרונות מספר טלטלות, שיווקיות בעיקרן, אשר שינו את פני הענף. עד שנת 2007 היקף שטחי הגידול של תות השדה ברצועת עזה, היה כמעט דומה בהיקפו לשטחי הגידול בישראל ורובו שווק לתחום מדינת ישראל. החל משנת 2007 עם עלית החמאס ברצועת עזה פסק שיווק תות השדה לשוק המקומי בישראל ומחירי תות השדה בשוק המקומי האמירו. מאידך כדאיות היצוא לחו"ל הלכה ופחתה עקב בעיה בשערי המטבע ועקב העלמות הגוף המשווק העיקרי בתות שדה לשווקי היצוא "אגרקסקו" )סגירת חברת "אגרקסקו" 2011(. כתוצאה מכך עיקר תות השדה המגודל בישראל הינו לצריכה מקומית.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חי זקיהו, עינן שגיא,שמואל ואקנין
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/06/2019
קובץ מחקר מצורף

שטחי הגידול של עגבניות צ'רי ברמת נגב משתרעים על למעלה מ2500- דונם בתי צמיחה מחופים רשת או פלסטיק. גידול זה מהווה כ80%- מסך הגידולים במגזר המושבי באזור. בשנים האחרונות הולך ופוחת ייצוא עגבניות צ'רי מישראל כתוצאה מתחרות קשה, עקב כניסת תוצרת מאפריקה לשווקי אירופה, והמגדלים בישראל משווקים בעיקר לשוק המקומי. הרחבת ערוצי השיווק המקומיים והגדלת הרווחיות של ענף זה תלויה ביכולתם של החקלאים לגדל סל מגוון של מוצרי עגבניות בעלי איכות וטעם טובים ולשווקם כמוצרי פרימיום ממותגים הפודים מחיר גבוה. אזור רמת נגב מתאפיין בתנאי אקלים ואפשרויות השקיה ייחודיים.

שמות החוקרים
מילי זנבר, יובל קיי, שבתאי כהן, מורן סגולי, איימי חיזקי הו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2021
קובץ מחקר מצורף

מוצר הפלפל סוויט-בייט (bite Sweet )הוא פלפל קטן, משקל כ20- עד 30 גרם לפרי , המאופיין במתיקות גבוהה יחסית לזני הפלפל הגדולים ובמספר זרעים קטן. מאפיינים אלו גורמים לכך שמוצר זה נצרך גם כחטיף בריאות. בשנים האחרונות עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים ייחודים, תופס מוצר הסוויט-בייט מקום מרכזי בשוק הירקות הטריים. הביקוש בולט בשווקים הבינלאומיים של ארה"ב ואירופה וישנה ציפייה שמגמה זו תלך ותגבר גם בישראל. הנתונים האקלימיים ברמת ה נגב מאפשרים גידול פלפל סוויט-בייט איכותי במהלך כל השנה. במטרה לקדם מוצר זה, בשנים האחרונות התמקדנו בתחנת הניסיונות במחקר של ייעול היבטים אגרו-טכניים שונים בגידול זה.

שמות החוקרים
יובל קיי , מורן סגולי, מילי זנבר , שבתאי כהן, עופר גיא, איימי חזקיהו, דויד סילברמן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/02/2021

באזור רמת הנגב, מבוסס זה שנים, גידול עגבניות, ועגבניות צ'רי לייצוא ולשוק המקומי. ענף זה סובל בשנים האחרונות משחיקה בריווחיות. חקלאי אזור רמת הנגב עוברים שינוי משמעותי בשווקי היעד של מוצריהם, ומשלבים בסל המוצרים שלהם, מוצרים יחודיים )מוצרי נישה( לשוק המקומי לצד המוצרים ה"רגילים". אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא מלפפון "בייבי". זהו מוצר שנחשב למוצר "פרימיום", אשר נמכר בעלות גבוהה ביחס למשקל הפרי. אנו בתחנת הניסיונות מאמינים, כי יש ליצור ידע רב לטובת החקלאים, באשר למגוון הזנים ולאגרוטכניקה של זנים אלו.

שמות החוקרים
יובל קיי, שבתאי כהן, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/12/2020