content

ניסוי תוספי הזנה ברגלת הגינה (Portulaca oleracea)

רגילת הגינה (purslane ,oleracea Portulaca, ריג'לה) היא צמח חד-שנתי ממשפחת הרגלתיים הנפוצה ברחבי העולם כירק עלים למאכל בני אדם ובעלי חיים. רכיבי הצמח בעלי ערך תזונתי גבוה מאד ותכולת חלבונים ופחמימות יכולה להגיע עד לרמה גבוהה של 19 ו70- אחוז מהמשקל היבש בהתאמה, בתלות במליחות מי השקיה ומועד הקציר. בנוסף, רגלת הגינה מכילה רמה גבוהה מאד של חומצת שומן, מתוכם ראויה לציון אומגה3- המהווה כ60%- מכלל חומצות השומן בעלים ומגיעה ל200-400- מ"ג ל100- גרם משקל טרי, הרמה הגבוהה ביותר שנמצאה עד כה בצמחים. 

הרגילה גדלה היטב בטמפרטורות גבוהות וכן מתפתחת היטב במים מליחים בעלי 6 דציסימנס למטר ומעלה. מעבודות קודמות שנעשו בתחנה עולה כי ניתן לממש את הפוטנציאל של גידול זה באזור רמת נגב במיוחד במים מליחים וקרקעות שוליות ולהגיע ליבולים של 15 טון לדונם ואולי אף יותר. עבודה זו באה לחפש דרכים להתגבר על החלשות הגידול עקב צימוח מואץ וקצירים מרובים. החלשות זו באה לידי ביטוי בהצהבה של העלווה ופריחה מוקדמת.

שמות החוקרים
ציון שמר, איימי חיזקיהו, שבתאי כהן, עופר גיא
תאריך פרסום המחקר
01/07/2013
סוג המחקר
שנות גידול
עונה