content

פיתוח מוצרים חדשים: הגוג'י ברי

שנים האחרונות ישנו אתגר ההולך וגובר בקרב חקלאים ברמת נגב לייצר ירקות באיכות טובה ויבול גבוה לייצוא אשר יפדו מחיר טוב לחקלאי. השקעות גדולות לעונה והתייקרות בהוצאות לצד תחרות ממדינות אחרות ובעיות שיווק היו מנת חלקם של מגדלי עגבניות הצ'רי בשנים האחרונות. על רקע זה בתחנת הניסיונות ברמת הנגב ישנו חיפוש מתמיד אחר גידולים חדשים אשר ייצרו מגוון מוצרים רחב יותר ויספקו אפשריות נוספות לחקלאי האזור. גידולים אשר יתאימו לתנאי האקלים והמים ברמת הנגב.  הושם דגש על פיתוח של מוצרים חדשים שירחיבו את סל הירקות המשווקים מהאזור, כזה הוא הגוגי' –ברי.

הגוג'י ברי- Goji ( barbarum Lycium). הינו שיח רב שנתי ממשפחת הסולניים המכונה גם אטד פראי המגיע ממדבריות סין ומונגוליה. הפרי אדום וגודלו כשל אוכמנייה והוא מניב באשכולות באביב עד הסתיו. טעמו של הגוג'י דומה לשילוב של אוכמנייה , צימוק ותות בר. פרי הגוגי' ייחודי ונחשב כמזון על (Food Super ) וזאת משום שהוא אחד המקורות העשירים ביותר לנוגדי חמצון (אנטי-אוקסידנטים)  המטרה היא ליצור פרי ייחודי ואיכותי  לשוק המקומי בדגש על פרי טרי.

שמות החוקרים
עופר גיא ושבתאי כהן
תאריך פרסום המחקר
30/11/2014
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול