content

פיתוח גידול רגלת הגינה כירק למאכל בתנאי רמת נגב

רגילת הגינה (purslane ,oleracea Portulaca, ריג'לה) היא צמח חד-שנתי ממשפחת הרגלתיים הנפוצה ברחבי העולם כירק עלים למאכל בני אדם ובעלי חיים. רכיבי הצמח בעלי ערך תזונתי גבוה מאד ותכולת חלבונים ופחמימות יכולה להגיע עד לרמה גבוהה של 19 ו70- אחוז מהמשקל היבש בהתאמה, בתלות במליחות מי השקיה ומועד הקציר. בנוסף, רגלת הגינה מכילה רמה גבוהה מאד של חומצת שומן, מתוכם ראויה לציון אומגה3- המהווה כ60%- מכלל חומצות השומן בעלים ומגיעה ל200-400- מ"ג ל100- גרם משקל טרי, הרמה הגבוהה ביותר שנמצאה עד כה בצמחים. רמת החלבונים והשומנים ברגלה גבוהה בהרבה בהשוואה לגידולים צמחיים ירוקים אחרים וביחד עם רמות גבוהות של מרכיבים אנטיאוקסידנטים מדגישים את הפוטנציאל הבלתי מנוצל הטמון בצמח זה כמקור עשיר של נוטריאנטים חיוניים לתזונת אדם, בעלי חיים ודגים. 

הרגילה גדלה היטב בטמפרטורות גבוהות וכן מתפתחת היטב במים מליחים בעלי 6 דציסימנס למטר ומעלה. מעבודות קודמות שנעשו בתחנה עולה כי ניתן לממש את הפוטנציאל של גידול זה באזור רמת נגב במיוחד במים מליחים וקרקעות שוליות ולהגיע ליבולים של 15 טון לדונם ואולי אף יותר. בשנים האחרונות אנו גידלנו הלופיט זה מזן "גרין" לצרכי לימוד ובכדי ליצור רצף שיווקי ובכדי להגביר את המודעות על האפשרויות החקלאיות הקיימות בגידול זה עבור חקלאי רמת נגב.

שמות החוקרים
עופר גיא ושבתאי כהן
תאריך פרסום המחקר
01/08/2014
קובץ מחקר מצורף
סוג המחקר
שנות גידול
עונה