content

ניסיון גידול זני בזיל וטרגון בקיץ, ברמות מליחות שונות , ברמת הנגב

ברמת נגב התפתח בשנים האחרונות ענף גידול התבלינים ליצוא. החקלאים באזור מגדלים סל תבלינים מגוון הכולל צ'רוויל, מנטה, רוקולה, אורגנו, בזיל ועוד. ה קיץ ברמת נגב מאופיין בלילות קרירים המהווים יתרון על פני אזורי גידול אחרים בארץ, ומאפשר גידול מיני תבלין לאורך רוב חודשי השנה, לעומת אזורי גידול אחרים שמוגבלים בקיץ. אנו בתחנת הניסיונות, מנסים לשפר את הגידול והכדאיות הכלכלית שלו, בכדי לקדם את מגדלי התבלינים באזור. בחרנו השנה להתמקד בהמשך בחינת זני בזיל, היבולים ואיכותם, בגידול קייצי, בשתי איכויות מים שונות: מים מתוקים 1.2 דצס'מ ומים מתוקים מהולים עם מים מליחים 2.5 דצס'מ; ולבחון גידול טרגון בשלוש איכויות מים, שתי איכויות זהות לניסוי הבזיל ובנוסף מים מליחים 4.2 דצס'מ.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, ציון שמר, רמי גולן
תאריך פרסום המחקר
17/07/2013
סוג המחקר
שנות גידול
עונה