content

תבלינים

ברמת נגב התפתח בשנים האחרונות ענף גידול התבלינים ליצוא. החקלאים באזור מגדלים סל תבלינים מגוון הכולל צ'רוויל, מנטה, רוקולה, אורגנו, בזיל ועוד. ה קיץ ברמת נגב מאופיין בלילות קרירים המהווים יתרון על פני אזורי גידול אחרים בארץ, ומאפשר גידול מיני תבלין לאורך רוב חודשי השנה, לעומת אזורי גידול אחרים שמוגבלים בקיץ. אנו בתחנת הניסיונות, מנסים לשפר את הגידול והכדאיות הכלכלית שלו, בכדי לקדם את מגדלי התבלינים באזור.

שמות החוקרים
מיכל עמיחי, שבתאי כהן, ציון שמר, רמי גולן
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
17/07/2013

ברמת נגב התבלינים המרכזיים ליצוא הם בזיל, סליקורניה ומנטה, בהיקפים מצומצמים יותר (Anthriscus cerefolium (L.)) רביל'צ-סייגית ,)Artemisia dracunculus L.) טראגון מגדלים ולובאז' (Koch officinalis Levisticum(. לצ'רביל וללובאז' ישנה דרישה בשווקי אירופה לאורך כל השנה ובמיוחד בקיץ. במידה מסוימת קיימת גם דרישה למיני סוככיים )Apiceae ) (Petroselinum crispum (Mill) var פטרוזליה ,(Coriandrum sativum) כוסברה כגון נוספים מגודלת( Coriandrum sativum) הכוסברה .)Anethum graveolens L.) ושמיר uberosum) לשימוש כתבלין עלים טרי או לזרעים יבשים. כוסברה מהווה אחד משלושת גידולי התבלין המרכזיים בארץ לשוק המקומי.

שמות החוקרים
עופר גיא, שבתאי כהן, מורן סגולי, מילי זנבר, איתי גונדה
תחום המחקר
תאריך פרסום המחקר
01/01/2023