content

הודעות אחרונות

תמונה של עובדים הזרים וסטודנטים
מועצה איזורית רמת נגב ומו״פ רמת נגב בניצוחו של יענקלה׳ מוסקוביץ׳ התגייסו למבצע פינוי והצלה של מאות תאילנדים ומתמחים זרים

מועצה איזורית רמת נגב ומו״פ רמת נגב בניצוחו של יענקלה׳ מוסקוביץ׳ התגייסו למבצע פינוי והצלה של מאות…

כנס חדשנות-פרונטיר
מרכז החדשנות של מו"פ רמת נגב התחיל לקלוט סטארטפים בחקלאות

מתוך פוסט בפייסבוק של ראש המועצה ערן דורון.איך מביאים טוב לחקלאות העולמית ומביאים הייטק לנגב...שבוע…

פרידה מציון שמר לרגל יצאתו לגמלאות
ציון שמר מנהל תחנת הניסיונות אחרי עשרות שנות ניהול יוצא לגמלאות

מו"פ רמת נגב והחקלאים רוצים להודות לציון שמר על תרומה משמעותית ורבת שנים למו"פ ולחקלאות ברמת נגב…

פרס מפעל חיים בחקלאות
הענקת פרס מפעל חיים בחקלאות ליענקל'ה מוסקוביץ'

כל הכבוד יענקל'ה כולנו גאים בך!    

עגבניות
דפון השקיה בעגבניות רמת נגב

מקדמי השקיה לגידול עגבניות בהנבה חורפית ברמת הנגב מורן סגולי – חוקר קרקע ומיםמו"פ רמת הנגב סכמת…