content

מועצה איזורית רמת נגב ומו״פ רמת נגב בניצוחו של יענקלה׳ מוסקוביץ׳ התגייסו למבצע פינוי והצלה של מאות תאילנדים ומתמחים זרים

תמונה של עובדים הזרים וסטודנטים

מועצה איזורית רמת נגב ומו״פ רמת נגב בניצוחו של יענקלה׳ מוסקוביץ׳ התגייסו למבצע פינוי והצלה של מאות תאילנדים ומתמחים זרים מנפאל , קמבודיה וזמביה מהתופת של עוטף עזה. לאחר חילוץ דאגו להם למקלט בטוח,מזון, ביגוד וסעד. למאמץ הזה נוספו מתנדבים מכל הארץ.
אתמול פורק החמ״ל לאחר שסיים את מלאכתו בהצלחה והמחולצים חזרו לארצותיהם או השתלבו במשקים חקלאים באיזורים בטוחים יותר בארץ על פי רצונם.
תודה לספינת המדבר על האכסניה והעזרה הרבה ולכל העוסקים במלאכה.
שנדע ימים טובים יותר .