content

ציון שמר מנהל תחנת הניסיונות אחרי עשרות שנות ניהול יוצא לגמלאות

פרידה מציון שמר לרגל יצאתו לגמלאות

מו"פ רמת נגב והחקלאים רוצים להודות לציון שמר על תרומה משמעותית ורבת שנים למו"פ ולחקלאות ברמת נגב ובהובלת תחנת הניסיונות להישגים פורצי דרך.

מאחלים לו המון הצלחה!!