content

איתור ואפיון זני מלפפון גדול "בית אלפא" ברמת נגב לגידול בעונת החורף 2022-2023

באזור רמת הנגב, מבוסס זה שנים, גידול עגבניות, ועגבניות צ'רי לייצוא ולשוק המקומי.

על מנת להגדיל ולגוון את מגוון הגידולים באזור יש להכניס אלטרנטיבות נוספות בירקות. אחד המוצרים הרלוונטיים לחקלאי האזור, הוא מלפפון גדול מטיפוס "בית אלפא" בגידול סביב עונת החורף. 

כיום עיקר גידול המלפפונים בארץ מרוכז במספר מצומצם של מושבים באזור עמק חפר ומבוצע באופן אינטנסיבי של גידול מונוקולטורה. כנראה שבשל כך בשנים האחרונות הצמחים באזור זה סובלים מבעיות חמורות של הגנת הצומח הנובעות בעיקר מהדבקה משולבת של הנגיף Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) וזנים שונים של פתוגנים. בשל כך ובשל המחסור בעונת החורף יש עליה בביקוש של מוצר זה שפודה מחירים גבוהים. 

אזור רמת הנגב יחסית מבודד ובעל אקלים חם ויבש המהווה יתרון יחסי לגידול מלפפון רוב ימות השנה. תקופת החורף ברמת הנגב עשוי להיות קרה בה תיתכן פגיעה ביצירת פרחים תקינים ופגיעה בחנטה.

מחקר זה בא ליצור ידע לטובת חקלאי רמת הנגב באשר למגוון הזנים ולאגרוטכניקה המתאימה בגידול במנהרות עבירות ומתמקד בתקופת החורף על מנת ליצור רצף שיווקי של מלפפון לאורך השנה בתנאי רמת נגב. 

שמות החוקרים
יובל קיי, עופר גיא, רוני מקלין, שבתאי כהן, מילי זנבר, קארין קמחי
תאריך פרסום המחקר
01/06/2023
סוג המחקר
שנות גידול
עונה