ירקות עלים https://moprn.org/ he גידול בזיל חד קצירי מזריעה ברמת נגב https://moprn.org/node/92 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/92" hreflang="he">גידול בזיל חד קצירי מזריעה ברמת נגב </a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>ענף גידול תבלינים טריים ליצוא, </strong>הינו אחד הענפים עליהן מתבססת החקלאות ברמת נגב. <strong>מגוון התבלינים המגודלים ומשווקים כיום מרמת נגב הוא רחב: מנטה, מרווה, בזיל, צ'רוויל, לובג', רוקולה, ועוד</strong>. ישנה דרישה מצד חברות השיווק להרחבת סל מוצרי התבלין לשיווק.</p><p> אנו בתחנת הניסיונות מעוניינים להגדיל ככל שאפשר את רווחיות ענף התבלינים, הן ע"י התאמה אופטימאלית של הזנים לתנאי הגידול באזור והן ע"י בחינת היכולת להשתמש במים מליחים הזולים משמעותית, ובכך להוריד את עלויות הגידול. אחד הגידולים המרכזיים ברמת נגב, בתחום התבלינים, <strong>הינו הבזיל גידול זה סובל הן ממחלת הכשותית והן מבעיות גידול ושיווק במהלך החורף.</strong></p><p><strong> </strong>אנו מעוניינים לבחון זנים שונים של בזיל הקיימים כיום, חלקם חדשים ולא מוכרים, ולבדוק האם יש ביניהם זנים שפחות רגישים לכשותית, זנים בעלי צימוח תקין גם בתנאי קור וכו'. במקביל לכך, <strong>בחינת אגרו טכניקות שונות</strong> להתמודדות עם העונה הקרה, בחינת מועדי שתילה ושיטות שונות להשראת חום במבנה, תוך שימוש במינימום אנרגיה.</p><p> אחת האסטרטגיות האפשריות להימנעות מכשותית הבזיל היא ז<strong>ריעה ישירה בשדה המכונה "שיטת השטיח" וחקלאים בודדים כבר החלו לשקול אותה. בשיטה זו ניתן לגדל במנהרה או חממה ללא שבילים כך שניתן להגדיל משמעותית את השטח המעובד, וזה חשוב במיוחד כאשר מדובר על גידול לקציר יחיד.</strong> לעבודה בשיטה זו בישראל וברמת נגב בפרט אין ידע בכלל וניסוי זה בא לתת מענה ראשוני כיצד לעבוד בשיטה זו. בנוסף כאשר זורעים במבנים לאורך השנה באינטנסיביות וחיטוי קרקע לא אפשרי עליית עשביה היא פקטור מרכזי בניהול הגידול.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">עופר גיא, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, דויד סילברמן</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">01/01/2018</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/research/file/bzilhdktziri1_sicom.pdf" type="application/pdf">bzilhdktziri1_sicom.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/63" hreflang="he">2017</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/56" hreflang="he">סתיו</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Thu, 20 Jul 2023 10:40:35 +0000 mopadmin 92 at https://moprn.org