קיץ https://moprn.org/ he גידול עץ העגבניה ברמת נגב https://moprn.org/node/163 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/163" hreflang="he">גידול עץ העגבניה ברמת נגב</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>עץ העגבנייה "תמריליו"  ( Tamarillo ) הינו עץ ממשפחת הסולניים  שמקורו מהרי האנדים והוא צומח עד לגובה של שישה מטרים בטבע וחי באקלים ממוזג. בשנים האחרונות הפרי מבוקש ונצרך בשווקים נוספים בעולם מלבד ארצות המוצא (ארגנטינה, פרו, בוליביה)<strong>.</strong> לפרי טעם מתוק ועדין שמזכיר מעט את פרי הגויאבה, צורתה של העגבנייה שונה מהצורה המוכרת והשגרתית. לפרי יש ריכוז גבוה של וויטמיניםמה שהופך אותו למבוקש כמזון בריאות. במחקר שנערך במו"פ רמת נגב שנמשך מספר שנים היה ניסיון לאקלם גידול זה לתנאי מדבר במטרה ללמוד האם ניתן להופכו לגידול חדש<strong>. </strong>צמחים גודלו במבנה חממה מצוננת במזרון לח במהלך הקיץ.<strong> </strong>חלק מהזנים הניבו והפרי אף הבשיל, אך היכולת של הגידול להתמודד עם האקלים החם של הנגב ללא השקעה גדולה בתוספת אתגרים בהגנת הצומח גרמו לנו לזנוח רעיון זה.</p><p> </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">עופר גיא, מיכל עמיחי, שבתאי כהן, ציון שמר, איימי חיזקיהו</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">01/08/2013</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/research/file/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%20%D7%A2%D7%A5%20%D7%94%D7%A2%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94.pdf" type="application/pdf" title="סיכום מחקר עץ העגבניה.pdf">עץ העגבניה ברמת נגב</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/54" hreflang="he">2012</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/55" hreflang="he">2013</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/57" hreflang="he">חורף</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Sun, 17 Dec 2023 10:50:39 +0000 mopadmin 163 at https://moprn.org השקיה גרעונית בגפן יין https://moprn.org/node/152 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/152" hreflang="he">השקיה גרעונית בגפן יין</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בכמות נטיעות גפנים באזור רמת הנגב. תחת תנאי אקלים קיצוניים, גידול ענבי יין איכותיים מסתמך על טכניקות השקיה גרעונית (irrigation deficit), אשר מנוטרות באופן המדויק ביותר ע"י מדידות פיזיולוגיות. עם זאת, מכשור פיזיולוגי עלול גם להיות פולשני וכן לגזול זמן ומשאבים יקרים – לאור השונות הביוטית והא-ביוטית שבכרם. יתר על כן, מכיוון שלזני גפן שונים עשויה להיות התנהגות הידראולית שונה בתכלית תחת טיפולי השקיה זהים, מדידות פיזיולוגיות עשויות להיות אף תהליך מסובך הרבה יותר. על בעיות אלו ניתן להתגבר בעזרת מכשור היפר- ספקטרלי, הרגיש לשינויים ביו-כימיים ברמת העלה בתחום הנראה (visible) ועד הא"א הבינוני (SWIR). אי לכך, במידה ויימצאו אורכי הגל הקורלטיביים ביותר לשינויים פיזיולוגיים בעלה, תוכל בעתיד להבנות מערכת חישה מרחוק תומכת החלטה, אשר תנטר שטחים נרחבים ותמליץ לחקלאי היכן, מתי וכמה להשקות. </p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">שמעון רחמילביץ&#039;, איציק דויד, אורי הוכברג , בריאן הופגן, טל רפפורט</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">01/08/2015</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/f5_f5_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%94%20%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%A4%D7%9F%202014.pdf" type="application/pdf">f5_f5_השקיה גרעוניתפן 2014.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/60" hreflang="he">2014</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/61" hreflang="he">2015</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/58" hreflang="he">אביב</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/57" hreflang="he">חורף</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/56" hreflang="he">סתיו</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Wed, 04 Oct 2023 11:02:54 +0000 mopadmin 152 at https://moprn.org פיתוח מוצרים חדשים: הגוג'י ברי https://moprn.org/node/150 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/150" hreflang="he"> פיתוח מוצרים חדשים: הגוג&#039;י ברי</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>שנים האחרונות ישנו אתגר ההולך וגובר בקרב חקלאים ברמת נגב לייצר ירקות באיכות טובה ויבול גבוה לייצוא אשר יפדו מחיר טוב לחקלאי. השקעות גדולות לעונה והתייקרות בהוצאות לצד תחרות ממדינות אחרות ובעיות שיווק היו מנת חלקם של מגדלי עגבניות הצ'רי בשנים האחרונות. על רקע זה בתחנת הניסיונות ברמת הנגב ישנו חיפוש מתמיד אחר גידולים חדשים אשר ייצרו מגוון מוצרים רחב יותר ויספקו אפשריות נוספות לחקלאי האזור. גידולים אשר יתאימו לתנאי האקלים והמים ברמת הנגב.  הושם דגש על פיתוח של מוצרים חדשים שירחיבו את סל הירקות המשווקים מהאזור, כזה הוא הגוגי' –ברי.</p><p>הגוג'י ברי- Goji ( barbarum Lycium). הינו שיח רב שנתי ממשפחת הסולניים המכונה גם אטד פראי המגיע ממדבריות סין ומונגוליה. הפרי אדום וגודלו כשל אוכמנייה והוא מניב באשכולות באביב עד הסתיו. טעמו של הגוג'י דומה לשילוב של אוכמנייה , צימוק ותות בר. פרי הגוגי' ייחודי ונחשב כמזון על (Food Super ) וזאת משום שהוא אחד המקורות העשירים ביותר לנוגדי חמצון (אנטי-אוקסידנטים)  המטרה היא ליצור פרי ייחודי ואיכותי  לשוק המקומי בדגש על פרי טרי.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">עופר גיא ושבתאי כהן</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">30/11/2014</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/f5_f5_%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99%20%D7%91%D7%A8%D7%99.pdf" type="application/pdf">f5_f5_גוגי ברי.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/55" hreflang="he">2013</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/60" hreflang="he">2014</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/58" hreflang="he">אביב</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/56" hreflang="he">סתיו</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Wed, 04 Oct 2023 10:29:56 +0000 mopadmin 150 at https://moprn.org מבחן זני בזיל ליצוא מבחינת הסבילות לפוזריום ריקבון הכתר אביב,2023 רמת נגב https://moprn.org/node/133 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/133" hreflang="he">מבחן זני בזיל ליצוא מבחינת הסבילות לפוזריום ריקבון הכתר אביב,2023 רמת נגב</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>מחלת הפוזריום בבזיל (<em>Fusarium oxysporum sp. basilici)</em> מועברת בקרקע ובהפצה אווירנית. בשנים האחרונות הולכת וגוברת הנגיעות במחלה זו בשטחי גידול הבזיל ברמת נגב. המחלה מופיעה בעיקר במזרעים הראשונים בתחילת העונה, ובסוף העונה - כאשר הטמפרטורות מתונות, ובקיץ פוחתהנזק. מרבית הזנים התאילנדים רגישים למחלה, והנזק שהיא מסבה להם עלול להיות כבד. גם הזן רחוב,הנחשב זן סביל לפוזריום, נפגע ממנה וחווה תמותת ענפים וצמחים שלמים. במבחן זנים במשק חקלאי בכמהין,המיישם ממשק חקלאי אינטנסיבי ליצוא, נבחנו תשעהזנים,שביניהם גם כמה זנים תאילנדים, בשטח המאולח בפוזריום. חלקת הניסוי הגיעה לכדי שמונה קצירים הניתנים לשיווק בכ - 90 ימי גידול, ובהם נבדקו הפרמטרים:גידול, יבול, קציר והאיכות לאחר חיי מדף. מרבית הזנים בניסוי העיד ו על סבילות למחלה והשיגו יבול הגדול מ4- טון/דונם לשיווק, בשתילת מרס</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">עופר גיא, רוני מקלין, מורן סגולי, שמעון פיבוניה&#039;דויד סילברמן, עומר בן דויד,דודי קניגסבוך, דני צ&#039;לופוביץ&#039; ודליה מאורר</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">07/09/2023</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/research/file/%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%96%D7%A0%D7%99%20%D7%91%D7%96%D7%99%D7%9C%20%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%202023%20%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%A0%D7%92%D7%911.pdf" type="application/pdf">לפרסום מבחן זני בזיל סבילים לפוזריום אביב 2023 רמת נגב1.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/69" hreflang="he">2023</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="he">אביב</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Thu, 07 Sep 2023 07:55:14 +0000 mopadmin 133 at https://moprn.org ניסוי בניית ממשק השקיה לפלפל סוויט בייט ברמת נגב https://moprn.org/node/128 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/128" hreflang="he">ניסוי בניית ממשק השקיה לפלפל סוויט בייט ברמת נגב </a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>בשנים האחרונות חלה התרחבות והתמקצעות בענף הפלפל בגידול לשוק המקומי וליצוא, בשתילות שונות, החל ממרץ ועד יולי. בשל תנאי האקלים המיוחדים ברמת נגב, ניתן לכוון את הגידול לשוק המקומי בתקופת הקיץ ולהמשיך אתו לעונת היצוא, עם פרי איכותי. עד כה גודלו בעיקר שטחי פלפל מסוג בלוקי, אך בשנים האחרונות, עקב שינוי בשוק וביקוש של מוצרים יחודיים, "מוצרי בוטיק", החלו לגדל גם פלפלונים, להלן, פלפל סוויט-בייט, בשלושה צבעים. החל משנת 2013 מתקיימים בתחנת הניסיונות מו"פ רמת נגב מחקרים הבאים ללמוד ענף גידול זה. עד כה בוצעו מספר מבחני זנים וכן מבחני עומדים, אשר מטרתם היתה לשפר את כושר ההנבה של הגידול בתנאי רמת הנגב. בעונה זו, 2016-2017 אנו בחרנו לבחון את נושא ההשקיה בשל העובדה שבמהלך שנות המחקר שקדמו לכן, ראינו כי גידול זה הינו חזק ומואץ, אשר נוטה להפחית בחנטה בהשפעת נוכחות של רמות גבוהות של חנקן בקרקע. ראינו כי ניתן להשקותו בשיעורי השקיה נמוכים בהשוואה לפלפל הבלוקי וכן לדשן באופן מבוקר ביותר, בכדי לשפר את החנטה. בניסוי זה, אנו באים לבחון ממשקי השקיה שונים, על רקע שני זנים שונים מחברות זרעים שונות.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">שבתאי כהן, מיכל עמיחי, עופר גיא, מילי זנבר, איימי חזקיהו</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">07/07/2017</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%99%20%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%A4%D7%9C%20%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%20%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98.pdf" type="application/pdf">סיכום ניסיון ממשקי השקיה בפלפל סוויט בייט.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/62" hreflang="he">2016</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/57" hreflang="he">חורף</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Tue, 15 Aug 2023 06:56:47 +0000 mopadmin 128 at https://moprn.org השפעת סוג המבנה על פיזור ההנבה ואיכות פרי בפלפל סוויט ביייט בתנאי רמת נגב https://moprn.org/node/127 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/127" hreflang="he"> השפעת סוג המבנה על פיזור ההנבה ואיכות פרי בפלפל סוויט ביייט בתנאי רמת נגב</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>גידול פלפל ברמת נגב הינו ענף הנמצא במגמת צמיחה. הנתונים האקלימיים ברמת נגב מאפשרים גידול פלפל איכותי במהלך כל השנה. כמות העובדים הדרושה ליחידת שטח נמוכה משמעותית ביחס לגידול עגבנית שרי. בחודשים החמים שתילות מאי, יוני, יולי החקלאים נוהגים לשתול את הפלפל במבנים מחופים ברשת נגד חרקים 50 מ''ש ובשתילות מאוחרות כמו אוגוסט ספטמבר השתילות נעשות בחממות מכוסות בפלסטיק. בניסויים שנעשו בעבר בערבה, נמצא קשר חזק מאד בין רמת הקרינה במבנה לעוצמת ההנבה, ורגישותו של הפלפל לרמות קרינה גבוהות, בתקופת החנטה, הינה קריטית למימוש פוטנציאל היבול. בניסוי זה אנו בודקים את האפשרות לגדל פלפל ברמת נגב תחת רשת של 17 מש', בשתילה סתווית, במטרה להעניק לצמחים מקסימום קרינה, ולבחון האם הדבר יתרום להעלאת היבול המצטבר, או שמא יפגע בו, או באיכותו. היתרון של רשת חרקים 17 מש', שאינה נאטמת בחול ואבק במהירות בהשוואה לרשת המקובלת (50 מש') ומעניקה אוורור טוב יותר במבנה, אך כמובן שהינה מספקת הגנה נמוכה בהרבה מפני מזיקים. את הניסוי בצענו עם 2 זני סוויט בייט אשר הינם זנים בעלי פוטנציאל שיווקי גדול, כמוצרי פרימיום ייחודיים, אשר אנו מנסים לעודד את החקלאים לשלב אותם במשקם. אנו נבחן בניסוי זה שתי גישות, לגידול פלפל בשתילה סתווית, האחת דוגלת בגידול תחת הרשת למשך כל עונת הגידול, בעוד האחרת דוגלת בהחלפת הרשת בפלסטיק, עם הכניסה לחורף. הזנים איתם בחרנו לעבוד, הינם זנים של 2 חברות זרעים שונות, בשני צבעים שונים, בהנחה שהם מגיעים ממקור גנטי שונה ויתנו לנו תמונה רחבה של אפקט החיפוי על זנים שונים</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">מיכל עמיחי, שבתאי כהן, מילי זנבר</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">01/07/2017</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/2014-2017%20%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%AA%20%D7%A1%D7%95%D7%92%20%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%99.pdf" type="application/pdf">2014-2017 השפעת סוג המבנה על פיזור ההנבה ואיכות פרי.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/62" hreflang="he">2016</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/57" hreflang="he">חורף</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Tue, 15 Aug 2023 06:37:06 +0000 mopadmin 127 at https://moprn.org מבחן זני פלפל סוויט בייט ברמת נגב בבית רשת 2016 https://moprn.org/node/126 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/126" hreflang="he">מבחן זני פלפל סוויט בייט ברמת נגב בבית רשת 2016</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>מבחן זנים בפלפל סוויט -בייט שתילה בקיץ בבית רשת בקרקע חולית ברמת נגב.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">מיכל עמיחי, שבתאי כהן, מילי זנבר, איימי חיזקיהו </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">05/01/2017</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F%20%D7%96%D7%A0%D7%99%20%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%20%D7%91%D7%99%D7%99%D7%98%2017-16.pdf" type="application/pdf">סיכום מבחן זני סוויט בייט 17-16.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/62" hreflang="he">2016</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/56" hreflang="he">סתיו</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Tue, 15 Aug 2023 06:31:49 +0000 mopadmin 126 at https://moprn.org בחינת יעילות ריסוס עלוותי בצ'רי מודבק בוירוס ToMV בגידול קייצי https://moprn.org/node/104 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/104" hreflang="he">בחינת יעילות ריסוס עלוותי בצ&#039;רי מודבק בוירוס ToMV בגידול קייצי</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה, עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה-ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים מנסים שיטות שונות להתמודד עם המצב ולמזער את הפגיעה בכלכלת המשק. חלקם עברו לגידול בשני מועדי שתילה, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, חלקם מנסים לשלב זנים שונים אשר אולי יראו אדישות מסוימת לוירוס וחלקם מטפלים בתגבור ההזנה וריסוסי עלווה על פי המלצות המדריכים. באפריל ,2017 שתלנו ניסוי אשר בוחן את יעילות ריסוסי העלווה השונים המוצעים כיום ע"י המדריכים, בשיפור ביצועי עגבניות צ'רי נגועות בוירוס המד</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">מיכל עמיחי, מילי זנבר, עופר גיא, מורן סגולי, איימי חזקיהו</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">16/10/2017</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/sicom_egbniot_kitz_risos_elvti.pdf" type="application/pdf">sicom_egbniot_kitz_risos_elvti.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/63" hreflang="he">2017</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Mon, 24 Jul 2023 13:39:27 +0000 mopadmin 104 at https://moprn.org חיפוש אחר זני עגבניה הסבילים לווירוס ToBRFV https://moprn.org/node/103 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/index.php/node/103" hreflang="he">חיפוש אחר זני עגבניה הסבילים לווירוס ToBRFV</a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>בעת האחרונה מתמודדים חקלאי רמת נגב וישראל כולה עם התפשטות אלימה של גזע חדש של וירוס ה- ToMV אשר משפיע באופן קשה על משך עונת הגידול, על יכולת ההנבה של הצמחים, על הפרי הראוי לשיווק ועוד. חקלאים רבים עברו לגידול בשתי עונות גידול, בניסיון להפיק את המקסימום ליחידת שטח ובמשך כל הזמן, אנו למעשה מחפשים זנים אשר מגלים אדישות מסוימת לוירוס ומציגים גידול והנבה ללא פגיעה. באפריל ,2017 שתלנו תצפית זנים אשר נאספו מחברות זנים שונות, זנים אשר היה יסוד סביר להניח, על סמך עדויות קודמות, שגילו אדישות לנוכחות הווירוס. מטרת התצפית הייתה לאפשר דיווח מהיר לחקלאים לגבי זנים אשר הראו יתרון כלשהו ביחס לאחרים, לאחר הדבקה יזומה בווירוס, בשלבי גידול מוקדמים, בכדי שיוכלו להשתמש בזנים אלו בשתילות הסתיו במשקים.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">מיכל עמיחי, מילי זנבר, איימי חיזקיהו</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">01/01/2018</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/index.php/sites/default/files/research/file/f5_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D.pdf" type="application/pdf">f5_סיכום עגבניות קיץ וירוסים.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/63" hreflang="he">2017</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Mon, 24 Jul 2023 13:18:10 +0000 mopadmin 103 at https://moprn.org גידול בזיל חד קצירי מזריעה ברמת נגב https://moprn.org/node/92 <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--title--research.html.twig x field--node--title.html.twig * field--node--research.html.twig * field--title.html.twig * field--string.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <div class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden field__item"><h2><a href="/node/92" hreflang="he">גידול בזיל חד קצירי מזריעה ברמת נגב </a></h2></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--node--title.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--body--research.html.twig * field--node--body.html.twig * field--node--research.html.twig * field--body.html.twig x field--text-with-summary.html.twig * field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>ענף גידול תבלינים טריים ליצוא, </strong>הינו אחד הענפים עליהן מתבססת החקלאות ברמת נגב. <strong>מגוון התבלינים המגודלים ומשווקים כיום מרמת נגב הוא רחב: מנטה, מרווה, בזיל, צ'רוויל, לובג', רוקולה, ועוד</strong>. ישנה דרישה מצד חברות השיווק להרחבת סל מוצרי התבלין לשיווק.</p><p> אנו בתחנת הניסיונות מעוניינים להגדיל ככל שאפשר את רווחיות ענף התבלינים, הן ע"י התאמה אופטימאלית של הזנים לתנאי הגידול באזור והן ע"י בחינת היכולת להשתמש במים מליחים הזולים משמעותית, ובכך להוריד את עלויות הגידול. אחד הגידולים המרכזיים ברמת נגב, בתחום התבלינים, <strong>הינו הבזיל גידול זה סובל הן ממחלת הכשותית והן מבעיות גידול ושיווק במהלך החורף.</strong></p><p><strong> </strong>אנו מעוניינים לבחון זנים שונים של בזיל הקיימים כיום, חלקם חדשים ולא מוכרים, ולבדוק האם יש ביניהם זנים שפחות רגישים לכשותית, זנים בעלי צימוח תקין גם בתנאי קור וכו'. במקביל לכך, <strong>בחינת אגרו טכניקות שונות</strong> להתמודדות עם העונה הקרה, בחינת מועדי שתילה ושיטות שונות להשראת חום במבנה, תוך שימוש במינימום אנרגיה.</p><p> אחת האסטרטגיות האפשריות להימנעות מכשותית הבזיל היא ז<strong>ריעה ישירה בשדה המכונה "שיטת השטיח" וחקלאים בודדים כבר החלו לשקול אותה. בשיטה זו ניתן לגדל במנהרה או חממה ללא שבילים כך שניתן להגדיל משמעותית את השטח המעובד, וזה חשוב במיוחד כאשר מדובר על גידול לקציר יחיד.</strong> לעבודה בשיטה זו בישראל וברמת נגב בפרט אין ידע בכלל וניסוי זה בא לתת מענה ראשוני כיצד לעבוד בשיטה זו. בנוסף כאשר זורעים במבנים לאורך השנה באינטנסיביות וחיטוי קרקע לא אפשרי עליית עשביה היא פקטור מרכזי בניהול הגידול.</p></div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field--text-with-summary.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-researchers-names--research.html.twig * field--node--field-researchers-names.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-researchers-names.html.twig * field--string.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-researchers-names field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">שמות החוקרים</div> <div class="field__item">עופר גיא, שמעון פיבוניה, מילי זנבר, איימי חיזקיהו, דויד סילברמן</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-publish-date--research.html.twig * field--node--field-research-publish-date.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-publish-date.html.twig * field--datetime.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-publish-date field--type-datetime field--label-above"> <div class="field__label">תאריך פרסום המחקר</div> <div class="field__item">01/01/2018</div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-file--research.html.twig * field--node--field-research-file.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-file.html.twig * field--file.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-file field--type-file field--label-above"> <div class="field__label">קובץ מחקר מצורף</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'file_link' --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/research/file/bzilhdktziri1_sicom.pdf" type="application/pdf">bzilhdktziri1_sicom.pdf</a></span> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/file-link.html.twig' --> </div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-type--research.html.twig * field--node--field-research-type.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-type.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-type field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">סוג המחקר</div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/1" hreflang="he">מחקר</a></div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-growing-year--research.html.twig * field--node--field-growing-year.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-growing-year.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-growing-year field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">שנות גידול</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/63" hreflang="he">2017</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: * field--node--field-research-season--research.html.twig * field--node--field-research-season.html.twig * field--node--research.html.twig * field--field-research-season.html.twig * field--entity-reference.html.twig x field.html.twig --> <!-- BEGIN OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> <div class="field field--name-field-research-season field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">עונה</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/56" hreflang="he">סתיו</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="he">קיץ</a></div> </div> </div> <!-- END OUTPUT from 'themes/contrib/bootstrap5/templates/field/field.html.twig' --> Thu, 20 Jul 2023 10:40:35 +0000 mopadmin 92 at https://moprn.org